Užijte si slevy a výhody

které vám karta ID Senior nabízí

Do projektu je zapojeno více jak 150 poskytovatelů slev a výhod z Prahy a okolí, kde mohou držitelé využívat slevy na nákupy. Před uplatněním slevy (při nákupu zboží nebo služeb) je nutné předložit kartu poskytovateli (na pokladně), následně bude sleva odečtena z hodnoty nákupu.

Seznam poskytovatelů se neustále rozšiřuje, v současné době je do projektu zapojeno více jak 150 poskytovatelů.

Více informací


Ověřit mojí kartu

Popis karty

Seznam míst, kde můžete karty využívat

Hlavním prvkem projektu je chytrá karta, která má na sobě vytištěny údaje o držiteli, dále obsahuje zabezpečený čip s osobními údaji a aplikace třetích stran. Karta má podobu plastové karty standardní velikosti (ID Senior nemá platební funkci a není spojen s žádným bankovním účtem)!

Praha

slevy na nákupy a služby

Karta Seniora Praha
Karta Seniora Praha


Karta využívá nejmodernější technologie zabezpečení

Získejte slevy u poskytovatelů, zapojených do projektu, pozvánky na akce a mnoho dalšího

Na kartě jsou vytištěny následující údaje:

 • Jméno a příjmení držitele
 • Datum narození
 • Jedinečné číslo karty
 • Čárový kód
 • QR kód
 • Fotografie držitele (volitelná součást)

Dále karta obsahuje podpisové pole, kde se držitel podepíše.

Druhá strana karty je přizpůsobena konkrétnímu partnerovi (logo, znak, název partnera apod.). Ve spodní části karty jsou loga partnerů.

O projektu

Jaké výhody program ID Senior nabízí

ID Senior je identifikační karta seniora, která v sobě spojuje volnočasové, bezpečnostní, zdravotní a zájmové informace o držiteli. Díky moderním technologiím a bezpečnostním pravidlům při ochraně osobních údajů (GDPR) budou vaše osobní data v bezpečí, ale přitom stále dostupná.

Jako držitelé ID Senior karty můžete využívat veškeré výhody a služby, které jsou s touto kartou spojeny. Jedná se například o slevy u poskytovatelů , zapojených do projektu, pozvánky na akce a mnoho dalšího.

Karta je pro držitele zdarma na základě písemné registrace na některém z kontaktních míst. Projekt je určen pro osoby starší 55 let.

Výhody karty

Jednotný identifikační doklad, prokazující, že držitel je seniorem

Slevová karta, platící u více jak 150 poskytovatelů

Chráněné úložiště s informacemi o zdravotní situaci držitele, kontakt na ošetřujícího lékaře, další volitelné údaje a informace

Členská karta pro seniorské organizace (evidence členů, správa členských poplatků, verifikace držitele na základě jeho členství v organizaci)

Možnost dalšího rozšíření o aplikace třetích stran (jízdenky, čtenářský průkaz, plavenky atd.)

Jak získat kartu

 • Pro získání karty je nutná písemná registrace
 • Registraci lze vyplnit na kontaktním místě, kde obsluha ověří uvedené údaje z předloženého dokladu totožnosti
 • Na kontaktním místě Vás obsluha může vyfotit a Vaši fotografii nahrát přímo do systému. Fotka pak bude vytištěna přímo na kartu (tato část je volitelná)
 • Za tři týdny si můžete kartu vyzvednout na kontaktním místě, kde jste odevzdali svůj registrační formulář
 • V současnosti mohou kartu získat obyvatelé Hlavního města Prahy
 • Pořízení karty je bezplatné

1.

Registrace uživatele

vyplnění registračního formuláře

ověření údajů kontaktním pracovníkem

2.

Doplnění volitelných údajů

informace o zdravotním stavu

příslušnost k seniorské organizaci

kontakt na ošetřujícího lékaře

nastavení aplikací třetích stran

nahrání fotografie do systému

3.

Zpracování a výroba karty

souhlas se zpracováním osobních údajů

uložení údajů o držiteli

4.

Distribuce karty držiteli

zaslání infromace o výrobě karty na e-mail držitele (pokud byl uveden)

generování bezpečnostních prvků (vstupní heslo)

doplnění prvůdních dopisů

Registrace

 • Titul
 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Ulice a č.p.
 • Město
 • PSČ
 • Telefon
 • Email


Souhlas se zpracováním osobních údajů do projektu ID Senior. * Žadatel svým podpisem souhlasí se zařazením do projektu ID Senior a zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace projektu ID Senior správcem údajů Ad fontem, z.s., IČO 03829219 (dále jen „správce“), za účelem identifikace účastníků projektu ID Senior, vydání a zaslání karty ID senior, vedení databáze účastníků projektu ID Senior a v návaznosti na něj realizovaných služeb, včetně nabízení a poskytování slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného a technického poradenství, zasílání informací souvisejících s projektem ID Senior. Dále žadatel souhlasí s (pokud souhlasíte, políčko zaškrtněte). Seznámil/a jsem se s obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů a souhlasím s nimi.


GDPR

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás informovat o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Je to nový právní přepis Evropské unie, který výrazně zvýší ochranu osobních údajů občanů. GDPR vstupuje v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. I nám záleží na ochraně vašich osobních údajů, proto navštivte níže uvedený odkaz, kde udělíte potřebný souhlas.

Více informací v dokumentu Ochrana osobních údajů

Váš souhlas je kdykoli odvolatelný!

Jsme rádi, že jste součástí tohoto projektu a vaší podpory si velmi vážíme.

Poskytovatelé v Praze

Do projektu je zapojeno více jak 150 poskytovatelů slev a výhod z Prahy, kde mohou držitelé využívat slevy na nákupy. Před uplatněním slevy (při nákupu zboží nebo služeb) je nutné předložit kartu poskytovateli (na pokladně), následně bude sleva odečtena z hodnoty nákupu. Seznam poskytovatelů se neustále rozšiřuje, v současné době je do projektu zapojeno více jak 150 poskytovatelů.